logo

Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

Contact Us 80 Gravel Pike Building D Red Hill, PA 18076​ (267)-313-4534 MONDAY - FRIDAY 09:00 AM - 05:00 PM info@bpssu.com
bio-admin Dec 19, 2023 0

New Poster

New Post

Nakon postavljanja podataka 13 089 (ili manje osobe) NHANES sudionici u nacionalnom promatranju NHANE-a u dobi od 20-69, pronašli su stalnu izravnu vezu između broja oralnih seksualnih partnera i rizika od moj link na strani prijenosa prijenosa tumora glave i vrata, koji uzrokuju jednu od vrsta papiloma virusa osobe – HPV16.